Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen en/of waarnaar hierin wordt verwezen of aanvullende voorwaarden die op deze website zijn vermeld en al deze voorwaarden worden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Traza worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht na publicatie op deze website. Controleer regelmatig de Gebruiksvoorwaarden die op deze website zijn gepubliceerd om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website.

Gebruiksbeperkingen

De materialen op deze website zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

U bent vrij om:

  • Delen, kopiëren en herverdelen van het materiaal in elk medium of formaat
  • Aanpassen, remixen, transformeren, en voortbouwen op het materiaal

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. U moet gepaste eer geven, een link naar de licentie geven, en aangeven of er wijzigingen zijn aangebracht. U mag dit doen op elke redelijke manier, maar niet op een manier die suggereert dat de licentiegever u of uw gebruik goedkeurt.
  • Niet-commercieel. U mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Gelijk delen. Als u het materiaal remixt, transformeert, of erop voortbouwt, moet u uw bijdragen onder dezelfde licentie verspreiden als het origineel.

Garanties & vrijwaringsclausules

Traza beoogt dat de materialen op deze website accuraat en betrouwbaar zijn. Deze materialen kunnen echter technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of andere fouten bevatten. Traza kan te allen tijde correcties of andere wijzigingen aanbrengen in deze materialen. Traza behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment correcties, wijzigingen, verbeteringen en andere wijzigingen aan te brengen in haar diensten of om diensten zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Traza aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele en gevolgschade of welke schade dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere handelingen voortvloeiend uit het gebruik van deze website of voortvloeiend uit het gebruik of de prestaties van het materiaal dat beschikbaar is op deze website, ongeacht of Traza op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Specifieke kennisgeving betreffende links naar sites van andere partijen

Bepaalde op deze website vermelde links stellen u in staat deze website te verlaten en niet-Traza websites te bezoeken. Deze gelinkte websites vallen niet onder de controle van Traza. Traza is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites of enige wijzigingen of updates van dergelijke websites. Traza verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Traza van enige gekoppelde website.

Creative Commons License
Lightness Project website door Traza is gelicenseerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.