Team

Voor deze onderneming heeft het Lightness-project een multidisciplinair en internationaal team van 13 partnerorganisaties, en 5 proefsites in 8 EU-landen samengesteld.

 

Gericht op duurzame business modellen en innovatieve financieringsregelingen

Gericht op het in kaart brengen van CEC's in verschillende regelgevings- en marktrijpheids omstandigheden

Gericht op maatschappelijke betrokkenheid en communicatie om Citizen Energy Communities en hernieuwbare energiebronnen te stimuleren

Gericht op technologisch pakket tegen lage kosten voor lokale energiegemeenschappen

Casestudie leiders

Polen

Nederland

Frankrijk

Italië

Spanje

60 ondersteunende organisaties uit verschillende sectoren en landen

Het Lightness-project heeft de steun gekregen van 60 organisaties, waaronder gemeentebesturen, energieagentschappen, coöperaties, bouw- en nutsbedrijven, technologieleveranciers, financiële entiteiten en zelfs van drie navolgers van buiten de EU in Turkije, India en Senegal, met potentieel in heel Afrika.

Deze supporters hebben uitdrukkelijk belangstelling getoond voor de potentiële voordelen van het Lightness-project voor Citizen Energy Communities, en zijn bereid om deel te nemen aan replicatie-inspanningen.

Dergelijke aanzienlijke steun in verschillende sectoren en landen zal de bijdrage van Lightness aan de overgang naar hernieuwbare energie in Europa en de wereld vergemakkelijken.

Publieke sector

Energie coöperatieven

Energie agentschappen

Bouw- en RES-bedrijven en -verenigingen

DSO's, BRP's, nutsbedrijven

Bedrijven voor energiediensten (ESCO's), leveranciers van energietechnologie

RTO's

Replicatie buiten de EU

Financiële entiteiten

Experts Participatief Proces