Pilotaże

Aby ocenić funkcjonalności i usługi rozwiązania Lightness, zostały wybrane pilotaże w 5 państwach różniące się:

Ramami prawnymi i rynkowymi

Aktualnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Strefą klimatyczną

Świadomością środowiska wśród obywateli

Schematami finansowymi lub dostępnymi bonusami.

POLSKA

Bloki mieszkalne we Wrocławiu

NIDERLANDY

Dwa społeczności mieszkańców w Woerden i Badhoevedorp

FRANCJA

Park biznesowy w Chambéry

WŁOCHY

Cagliari Inteligentne Kondominium

HISZPANIA

Kooperatywa Energetyczna w Alginet

This site uses cookies.
Click to accept the use of these cookies.
View our cookie policy

This site uses cookies. Click to accept the use of these cookies. View our cookie policy