Warunki korzystania

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków oraz wszystkich warunków zawartych i/lub przywołanych w niniejszym dokumencie lub wszelkich dodatkowych warunków określonych w niniejszej witrynie internetowej, a wszystkie takie warunki uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie Warunki korzystania z witryny, nie powinien z niej korzystać. Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez firmę Traza w dowolnym momencie. Takie zmienione Warunki korzystania z Serwisu wchodzą w życie po ich opublikowaniu na niniejszej stronie internetowej. Należy regularnie sprawdzać Warunki Korzystania z Serwisu publikowane na niniejszej stronie internetowej, aby upewnić się, że użytkownik jest świadomy wszystkich warunków regulujących korzystanie z tej strony internetowej.

Ograniczenia w użytkowaniu

Materiały zawarte na tej stronie są objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Licence.
Wolno:

  • Udostępniać, kopiować i redystrybuować materiały w dowolnym medium lub formacie
  • Adaptować, remiksować, przekształcać i rozbudowywać materiał.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Użycie niekomercyjne. Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych
  • Na tych samych warunkach. Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

Traza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, ani za żadne inne szkody, w tym między innymi za szkody wynikające z utraty danych lub zysków, czy to w wyniku wykonania umowy, zaniedbania czy innych działań związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub spowodowane w związku z korzystaniem z wszelkich materiałów lub usług dostępnych na tej stronie internetowej, niezależnie od tego, czy Traza została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ograniczenie odpowiedzialności

In no event shall Traza be liable for any indirect, special, incidental and consequential damages or any damages whatsoever, including but not limited to, damages resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other actions resulting from use of this website or arising out of the use or performance of the materials available on this website, regardless of whether Traza has been advised of the possibility of such damages.

Uwaga szczególna dotycząca linków do innych stron internetowych

Niektóre łącza zamieszczone w niniejszym dokumencie pozwalają użytkownikowi opuścić niniejszą stronę i wejść na strony internetowe nie należące do firmy Traza. Takie strony nie są kontrolowane przez firmę Traza. Traza nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą te łącza, ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje tych stron. Traza udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody użytkownika. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia firmy Traza dla strony, do której ono prowadzi.

Creative Commons License
Strona Projektu Lightness autorstwa Traza jest objęta licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.